KURUMSAL

Kalite Anlayışı


Migros Güvenlik Çemberi

ALIRKEN GÜVENLİ (TEDARİKÇİ)
 • Tedarikçi seçimine büyük önem veren Migros, tedarikçilerin uygulamalarını takip etmekte ve tedarikçilerinin performanslarını artırmaları yönünde onlara yardım ve rehberlik sunmaktadır. Migros protokolü doğrultusunda tedarikçi firmaların üretim tesisleri denetlenmektedir. Yapılan denetimler neticesinde yeterli puanı alamayan tedarikçi firmalardan ürün satın alımı yapılmamaktadır.
 • Migros, tedarikçilerinin, "Kaliteli ve Güvenli ürün" üretmesinin yanı sıra, çalışanlarına ve çevreye duyarlı üretim yapmaları konusunda da farkındalığını artırmak amacı ile yapılan “tedarikçi denetim programı” kapsamını 2015 yılında genişletmiştir.
 • Migros Tedarikçi denetim programı çerçevesinde mevcutta uygulanan ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) denetimlerine, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi ), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk Standartı) denetimlerini de ilave etmiştir.
 • Migros, ürün sağlığı konusunda Uluslararası ölçekte standartların gereklerini yerine getirmekte ve her ürünün daha ilk alım aşamasından nihai tüketiciye ulaştığı noktaya kadar olan süreçlerini kontrol altına almaktadır.
 • Satışa sunulan ve sunulacak olan tüm ürünler, Gıda-Gıda dışı olmak üzere özel hazırlanmış “Migros Kontrol Kriterleri” ve yasal mevzuat kriterleri doğrultusunda, kalite uzmanları tarafından periyodik olarak izlenmektedir.
 • Migros markalı ürünler, üretimden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada titizlikle kontrol edilir. Ürünlerin performansları; üretim öncesinde yapılan tesis kontrolleri, içerik ve kalite analizleri, tüketici tat panelleri ile düzenli olarak takip edilmektedir.
 • Tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında güvenli ürünler sunmak için Migros, “iyi tarım uygulamaları üretim modeli”ni benimsenmiş olup, tedarikçilerini sertifikalı tarım yapmaları için teşvik etmektedir. Ayrıca Migros bitkisel üretimde “iyi tarım uygulamaları grup sertifikasyonuna” sahip ilk perakendeci olarak üretici gruplarının birebir sertifikasyon ve denetim süreçlerini de takip etmektedir.


SAKLARKEN/SEVK EDERKEN GÜVENLİ (DAĞITIM MERKEZİ)
 • Migros Ticaret A.Ş.’nin , Dağıtım merkezleri ve mağazalarına Tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen ürünler, her mal kabulde kontrol edilmekte, sadece kontrol sonuçları uygun olan ürünlerin mal kabulü yapılmaktadır.
 • Migros Dağıtım Merkezlerinde, kalite kontrol laboratuvarları mevcut olup, meyve-sebze depoları ve et dağıtım merkezleri dahil olmak üzere tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen tüm ürünler mal kabul sırasında kontrol edilmektedir. 2015 yılında kalite uzmanları tarafından 145.625 ürün, mal kabul uzmanları tarafından ise 1.661.454 ürün olmak üzere toplamda 1.807.079 adet ürünün kalite kontrolü gerçekleştirilmiştir.
 • İlgili denetimlerin ve testlerin en önemli hedeflerinden biri gıda güvenliği açısından kritik önem taşıyan soğuk zincirin, ürünlerin dağıtım merkezlerindeki ilk kabul ve depolama süreçlerinden sevkiyat ve boşaltma süreçleriyle ürünün müşterilere sunulduğu ana kadar kesintisiz devamını sağlamaktır.


SATARKEN GÜVENLİ (MAĞAZA)
 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği sistemlerinin tüm gereklilikleri, tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş ve her aşamadaki iş süreçlerine dahil edilmiştir.
 • Mağaza operasyon süreçlerinde, gıda güvenliğini etkileyen kritik kontrol noktaları günlük ve haftalık bazda oluşturulan kontrol formları ile takip edilmektedir. Son kullanma tarihi kontrolleri, sıcaklık kontrolleri, izlenebilirlik kontrolleri ise bu sistemin izlenmesine ilişkin kayıtlı yapılan uygulamalardan sadece bir kaçıdır.
 • Mağazalar, kalite ve gıda güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi, etkinliğinin artırılması amacı ile habersiz olarak bağımsız bir dış kurum tarafından ve Migros Kalite Uzmanları tarafından denetlenmektedir. Denetimler esnasında analiz örnekleri ile temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının kontrolü de sağlanmaktadır.
 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği bilincini artırmak, uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile tüm çalışanlara periyodik eğitimler verilmektedir.
 • Tüm dünyada kabul görmüş kalite standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros, sahip olduğu dört kalite yönetim sistemi belgelerine ait mağaza süreçlerini, kendi kalite ekibi ve akredite bağımsız dış kurum tarafından habersiz denetimler gerçekleştirerek kontrol etmektedir.
Faydalı Bilgiler

ZEYTİNYAĞI NEDEN DONAR?

Zeytinyağı; Sadece zeytin ağacı meyvelerinden elde edilen yağlardır. Elde ediliş şekillerine ve üretimde uygulanan yöntemlere göre Naturel, Rafine ve Riviera tipi gibi sınıflara ayrılır. Özellikle yağ asitlik dereceleri bu sınıfların belirlenmesinde önemli bir parametredir.

Zeytinyağı doğal bir üründür, soğukta kaldığında ya da buzdolabına konulduğunda renk değiştirebilir ve hatta donabilir. Donan zeytinyağı oda sıcaklığında tekrar sıvı hale gelecektir. Bu durum yağın rengini değiştirse bile tadında da, içeriğinde de herhangi bir bozulmaya neden olmaz. Fakat yine de zeytinyağı, su gibi kesin bir donma noktasına sahip değildir. Bunun nedeni ,donma noktasına etkisi olan yağ asitleri kompozisyonu olup; olgunluk dönemi, zeytinin çeşidi, zeytinin yetiştirilmesi, iklim şartlarına göre değişiklik gösterir.Bu nedenle zeytinyağının donma noktası konusunda kesin bir derece belirtmemiz mümkün değildir. Ancak -6 ile +12 0C aralığında değişebilmektedir. Ayrıca literatürlerde de donma sıcaklığı ile ilgili kesin bir veri bulunmazken, sıcaklığa bağlı donma süresi ile ilgili de kesin bir veriye rastlanamamaktadır.

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK BENZERİ ÜRÜN NEDİR?

Sucuk, et, baharat ve yağ karışımından oluşan geleneksel bir et ürünüdür. Genel olarak hazırlanmış sucuk hamurunun doğal veya yapay kılıflara doldurulup kangal, parmak ve baton halinde şekillendirildikten sonra belirli koşullarla olgunlaştırılarak kurutulmasıyla üretilir.

Sucuk üretiminde olgunlaşma sürecinde farklı teknolojiler kullanılabilir.Bu nedenle Türk Gıda Kodeksinde üretim basamaklarındaki farklılıktan ötürü sucuk ürünü “Sucuk” ve “Isıl İşlem Görmüş Sucuk Benzeri Ürün” olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Ürün etiketinde üretici firmalar “Sucuk” ve “Isıl İşlem Görmüş Sucuk Benzeri Ürün” olarak beyan etmek durumundadırlar.

“Sucuk“ olarak tanımlanan ürünlerin üretiminde, ısıl işlem uygulanmadan üretim aşaması tamamlanmaktadır. Ürünün olgunlaşmasını sağlamak amacıyla, ürünler nemi ve sıcaklığı belirlenmiş kontrollü odalarda bekletilir ve ortalama 10 gün gibi bir süre içerisinde olgunlaştırılarak satışa hazır hale gelmesi sağlanır.

Isıl İşlem Görmüş Sucuk Benzeri Ürün olarak tanımlanan ürünlerde ise sucuktan farklı olarak, ürünün olgunlaşmasını sağlamak amacıyla özel fırınlarda, düşük sıcaklıktan periyodik olarak yükselen bir sıcaklık ile kısa bir süreçte ürünün olgunlaşması ve satışa hazır hale gelmesi sağlanır.

Her iki şekilde üretilen sucuklar arasında lezzet ve görünüm açısından belirgin bir fark olmaması nedeniyle son yıllarda ısısal işlem görmüş sucuklar üretici firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Rakı neden kristalleşir?

Rakıyı soğutmak için yapılan buzdolabına koyma, içine buz atma gibi soğutma işlemleri sırasında gözlenen kristalleşme, aslında rakının yapısında bulunan anason yağının donması sonucu meydana gelen bir oluşumdur. Bu bir yapı kusuru olmamakla birlikte, yoğunluğu da rakının yapısına (yaş üzüm rakısı, kuru üzüm rakısı, 3 distik rakı vb.) bağlı olarak, anason miktarlarında gözlenen farklılıktan meydana gelmektedir.

Rakının sıcaklığının düşmesi ile ortaya çıkan bu kristal yapı, rakının sıcaklığının artmasına bağlı olarak ortadan kalkar, oda sıcaklığında beklemesi ile normale döner. Kristalleşmenin yaşanmaması için öncelikle; soğutma işleminin uygun bir kap içerisine buz doldurulup üzerine soğuk su konarak içine rakının yerleştirilmesi şeklinde yapılmalı veya buzdolabında soğutulacaksa, ısı farkına bağlı en alt rafta muhafaza edilmelidir. Derin dondurucuda kesinlikle soğutulmamalıdır.

Bazı kozmetik ürünlerinde ambalaj üzerinde son kullanma tarihi neden bulunmaz?

Kozmetik Yönetmeliğine göre minimum dayanma süresi otuz ayı geçen kozmetik ürünlerinde,son kullanma tarihi belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği sürenin bildirilmesi zorunludur. Ürün açıldıktan sonra güvenli olarak kullanılabileceği bu süre hakkında bilgi, kavanoz sembolü kullanılarak kullanma süresi ay ve/veya yıl cinsinden kapak sembolü içerisine yazılarak belirtilir. Kapak sembolü taşıyan ürünler normal şartlar altında saklandığı takdirde, açılmasından itibaren sembol içerisinde belirtilen süre boyunca başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecektir. Sadece 30 ay içerisinde başlangıç fonksiyonlarını kaybedecek nitelikteki kozmetik ürünlerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.

Makarnada böceklenme mümkün müdür?


Sade makarnaya katkı maddesi ilave edilmez, durum buğdayından elde edilen irmik ve suyla yapılır. Çok gelişmiş bir teknoloji ile hijyenik ortamda üretilen makarna; yüksek sıcaklık ve basınç altında üretildiği için üretim teknolojisi gereği, üründe herhangi bir böceğin, larvasının ya da yumurtasının bulunması mümkün değildir. Makarnada böceklenme ancak depolama koşullarına uyulmaması halinde başka kaynaklardan bulaşma şeklinde görülebilir. Makarna üzerinde görülebilecek siyah ve kahverengi noktalar ise, buğdayın öğütülmesi sırasında kabuğunda bulunan kepek gibi maddelerden kaynaklanır. İnsan sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmaz. Makarnalarda ne düzeyde siyah ve kahverengi nokta olabileceği Türk Gıda Kodeksi’nde belirtilmiştir. Bugün dünya üzerinde kullanılan değirmen teknolojileri ile bu noktaları tamamen irmik içerisinden ayırmak mümkün değildir.

Saç boyaları kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?

Saç boyaları nadiren kozmetik alerjilerine sebep olabilir. Tüketicilerin olumsuz sonuçlar yaşamaması için, saç boyalarının kullanımından 48 saat önce ciltte alerji testi uygulanması tavsiye edilir. Kulak arkasına yada dirseğin iç kısmına sürülecek az miktarda boyanın kaşıntı yapıp yapmadığı kontrol edilerek alerji testi uygulanabilir. Kızarıklık, kabarma, kaşıntı ve yaraların oluşması alerji belirtilerinden bazılarıdır. Kozmetik alerjisi olmasından şüphelenildiği durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Alerji riskinin azaltılması için kullanım kılavuzu okunmalı ve önerilen cilt alerji testi uygulanmalıdır.

Saç Boyalarını uygulamadan önce kutu üzerinde yer alan boya numarası ile kutunun içerisinde yer alan boya tüpünün üzerindeki numaranın aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Boyalı saçların rengini uzun süre muhafaza etmek için güneş ve klordan uzak durmalı, boyalı saçlar için üretilmiş şampuan, saç kremi ve bakım ürünleri kullanılmalıdır.
Migros raflarında yer alan kırtasiye ürünleri bu testlerden geçmektedir.
Sağlıklı bireyler yetiştirmede çocuklarımızın tükettikleri gıdalar kadar, kullandıkları eşyaların da güvenli olması önemlidir.

Migros olarak kırtasiye malzemelerindeki kimyasal riskleri kontrol altında tutmak için reyonlarımızda yer alan bütün kırtasiye malzemelerinin yasal mevzuata uygun olarak analizleri yapıldıktan sonra satışa sunulmaktadır.

Kırtasiye malzemelerinin analizleri Akredite Laboratuvarlar tarafından Migros Kalite Planlarına uygun olarak yaptırılmakta olup Kırtasiye Ürünlerindeki Kimyasal Riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Azo Boyarmaddeler, Fitalat, Ağır Metaller, Nikel, Alerjen Boyarmaddeler, Kanserojen Boyarmaddeler, Formaldehit, PAH

Kanserojen Boyarmaddeler: Ürünlerin çeşitli aşamalardaki boyama proseslerinde kullanılan bu kimyasalların çeşitli alerjik reaksiyonlara sebep olabildiği ve kanserojen etkileri bulunabildiği tespit edilmiştir. Kırtasiye ürünleri kapsamında tekstil ürünleri, deri ve sentetik materyaller ile boyalar, çantalar, beslenme çantaları, kalem kutular test edilmektedir.

Fitalat: Yaygın olarak plastiklerin yumuşatılmasında kullanılan fitalatlar, kanser, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, hormonlar ve üreme sistemleri gelişimi, metabolizma ve büyüme fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri dolayısıyla, insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabilirler. Kırtasiye ürünleri kapsamında çocukların kullandıkları okul gereçleri (makas, maket bıçakları, kalemtraş, zımba, dosya grupları, silgiler, beslenme çantaları, kalemkutular, boyalar (pastel ve sulu boyalar) test edilmektedir.

Azo Boyarmaddeler: Kırtasiye ve pek çok alanda kullanılabilen boyar maddeler olup bu kimyasalların ciltte çeşitli alerjik reaksiyonlara sebep olmakla birlikte, kanserojen etkileri olabileceği tespit edilmiştir. Kırtasiye ürünleri kapsamında olan boyalar (pastel boyalar, sulu boyalar), çanta ve kalemkutular, dosyalama grupları test edilmektedir.

Ağır Metaller: Çocuklara ter veya tükürük yolu ile bulaşabilecek ağır metallerin tayini için yapılır. Kurşun, arsenik, krom vb. gibi ağır metaller, kanserojen, alerjik ve toksik etkilerden dolayı hormonal sistem, kan ve dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi, solunum, sinir ve sindirim etkileyebilir. Kırtasiye ürünleri kapsamında kumaş, aksesuar, kaplamalar, boyalar, metal, cam, kağıt, silgi (tüm kırtasiye ürünleri) test edilmektedir.

Nikel: Alaşım numunelerin kaplamasında, korozyona karşı direncinin arttırılmasında ve sertliklerinin arttırılmasında kullanılan nikel özellikle aksesuarlarda kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Son derece alerjiktir. Alerjik reaksiyonlar yaşam boyu tekrarlayan kabartılı ve şişkin kırmızı renkli egzamalara dönüşebilir. Kırtasiye ürünleri kapsamında çocukların kullandıkları okul gereçleri (makas, maket bıçakları, kalemtraş, zımba, dosya grupları) test edilmektedir.

Poliaromatik Hidrokarbonlar ( PAH ): Günümüzde bilinen kimyasal kanserojenlerin en önemlilerinden biridir. Plastikleştirme işleminde kullanılabilmektedirler. Kolaylıkla insan, hayvan ve bitki bünyesine girebilirler. Kırtasiye ürünleri kapsamında çocukların kullandıkları okul gereçlerinde silgiler, matara-beslenme çantaları, plastikler test edilmektedir. Ayrıca gıda temas eden malzemeler grubunda olan mataralarında migrasyon testleri yaptırılarak gıda ile temasının uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Formaldehit: Kağıt endüstrisinde ve yardımcı kimyasal olarak kullnılan formaldehit vücuda solunum, sindirim ve kısmen de deri yolu ile girebilirler. Bazı hassas bünyelerde yorgunluk, uyuklama, deri döküntüleri, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu ve hatta astım vb. sağlık sorunları ortaya çıkarabilmektedirler. Kırtasiye ürünleri kapsamında kağıt ürünler,dosyalama grupları test edilmektedir.

Hammadde temininden, kesim ve soğutmaya, üretim, depolama ve dağıtımdan mağazada satışına kadar tüm süreçler Migros Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinden geçmektedir.

Hammadde temini

Hammaddelerimizi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı ve Migros Kalite Sistemi denetiminden geçmiş çiftlik ve tedarikçilerden temin etmekteyiz.

Kesim ve soğutma

Canlı olarak gelen hayvanların yasal mevzuata uygun olarak rapor ve canlı kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapılır.
Kesim sonrasında dana-kuzu karkas, sakatatlar ve kesilmiş olarak tedarikçilerimizden temin edilen hammaddeler tesise kabul sürecinde veteriner hekimlerimiz tarafından %100 kontrol edilir.
Kesilen hammaddeler uygun koşullarda (0-4 ° C) soğutularak depolanır.

Üretim

Soğutulmuş hammaddeler günlük olarak hijyenik ortamda, gıda güvenliği kurallarına uygun olarak parçalanı ve modern yöntemlerle paketlenir.
Gıda güvenliği kapsamında yürütülen çalışmaların etkinliği, üretim süreci ve son üründe laboratuvar analizleri ile (mikrobiyolojik, kimyasal, duyusal, fiziksel) kontrol edilmekte ve doğrulanmaktadır.
Üretim tesislerimizdeki tüm süreçler TS EN ISO 9001 – 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 22000 – 2005 Gıda Güvenliği Sistemleri’ne uygun olarak yürütülmekte olup Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelenmiştir.

Depolama ve dağıtım

Tesislerimizde üretilen etlerimiz gıda güvenliği kurallarına uygun olup soğuk zincir sağlanarak soğutuculu araçlarla mağazalarımıza sevk edilmektedir. Depolama ve sevkiyat sırasında ürün sıcaklığı takip edilmekte ve otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır.

Kalite  Standardı

Mağazalarımızdaki etlerimiz usta kasaplarımız tarafından gıda güvenliği kurallarına göre hazırlanmakta ve satışa sunulmaktadır.

İyi Tavuk, “İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası” alıncaya kadar 317 adet kontrol noktasından geçer.

Kontroller Tüm Çiftlik Tabanı, Hayvancılık ve Tavukçuluk olmak üzere üç ana bölümde ve onların alt başlıklarında yapılır.

İlgili kontrol listelerine, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’nın resmi internet sitesi olan aşağıda belirtilen linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.