Kalite Bilincimiz

Siz güvendesiniz, bizim içimiz rahat

Migros Ticaret A.Ş. , gıda ve gıda dışı olmak üzere tüm ürünleri, sizin koşulsuz güvenliğinizi sürekli kılmak için sağlıklı ortamda sunmayı hedef olarak belirlemiştir.
Migros Ticaret A.Ş. müşteri sağlığını sürekli kılmak amacıyla tüm faaliyetlerinde kalite odaklı süreçlerini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.

Migros Kalite Yönetim ve Gıda Güvenliği

  • Sektörde ilkleri uygulayan Migros Ticaret A.Ş., müşterilerinin yaşam kalitesini ileriye taşıyacak çağdaş, sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunmayı amaçlamakta ve bu anlayışından da ödün vermemektedir. Kalite ve ürün güvenliği ile ilgili tüm süreçlerinde, risk yönetimi yaparak tehlikelerin en aza indirilmesini ve tüketicinin bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.
  • Migros Ticaret A.Ş., Ağustos 2005 tarihinde belgelendirdiği, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini geliştirerek, her konuda olduğu gibi sektöründe öncülüğünü üstlendiği “Kalite” anlayışında önemli bir adım daha atarken, Kasım 2006 tarihinde, ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmiştir.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılamanın yanı sıra güvenliğini de en ön planda tutan Migros Ticaret A.Ş., hem ISO 9001:2000 hem de ISO 22000-2005 belgelendirmelerinin kapsamına Tansaş ve Macrocenter mağazalarını da dahil ederek konunun kapsamını genişletmiştir.

2007 Yılında ise Şok mağazalarını hem ISO 9001, hem de ISO 22000 belgelerinin kapsamına dahil etmiştir. Bu gelişme ile Migros T.A.Ş. kaliteyi, Ucuzluk Mağazacılığına da taşımıştır.

Migros Ticaret A.Ş., ürün güvenliğinin sürdürülebilirliğinde Avrupa Birliği’nin RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi), izlenebilirlik, şeffaflık, risk analizi, risk değerlendirmesi için veri toplanması, araştırma ve bilimsel işbirliği, analitik destek ve tüketicinin bilgilendirilmesi gibi entegre bir yaklaşımı benimsemiştir.

Migros Ticaret A.Ş., 2009 yılı Haziran ayında ISO 9001-2008 Kalite Yönetim ve ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği belgelerini yenilemiştir.
Migros Ticaret A.Ş., 2009 yılı Aralık ayında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygun olarak meyve sebze üreticilerine İTU grup sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Alırken Güvenli

Ürün Kontrolü
Migros Ticaret A.Ş. mağazalarında ulusal, uluslararası ve yöresel markalı bir ürün rafa çıkmadan önce; Tedarikçi firmanın Migros Ticaret A.Ş.’nin onay süreçlerinden geçebilmesi gerekmektedir. Migros Ticaret A.Ş.’de ürünler, tüketici sağlığına etkisi gözönünde bulundurularak risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu nedenle; 3 ana grupta olmak üzere, düşük, orta ve yüksek risk derecelendirmesi yapılmıştır. Riskler sürekli Avrupa Birliği’nin RAPEX(Hızlı Alarm) sistemi ile güncellenmektedir.

Bu süreçte firma, ürün ile ilgili resmi evrakları( Sağlık Bakanlığı Bildirimleri ve izinleri, Gıda üretim sertifikası veya İthalat Kontrol belgesi, Çevre Bakanlığından almış olduğu ambalaj atık kod numarası), TÜRKAK, DAR vb. akreditasyon kuruluşlarınca akredite olan laboratuvarlarda ürünün yasal gerekliliklere (Türk Gıda Kodeksi, Sağlık Bakanlığının yönetmelikleri vb.) uygunluğunu gösteren analiz raporu ve ürün numunesini Migros Ticaret AŞ. Kalite Yönetim Departmanına iletir. Kalite Yönetim uzmanları tarafından ürünler ve dokümanlar titizlikle incelenir, şayet uygunsa firma ve ürünlerin, risk derecesi, sevkiyat koşulları ve kontrol edilecek kalite parametreleri(kriterler) belirlenerek Migros Ticaret A.Ş. sistemine dahil edilir. Ürün yasal zorunlulukları karşılamıyorsa, firmaya gerekli yönlendirmeler yapılarak, düzeltmeler için ek süre tanınır.

Tedarikçi Kontrolleri

Migros Ticaret A.Ş mağazalarında ulusal, uluslararası, özgün marka, yöresel markalı ürün tedarikçi firmaları ve Mağaza İçi Hizmet veren Tedarikçi firmalar, “Ürün ve Tedarikçi Risk Değerlendirme”si dikkate alınarak,  hem Kalite Yönetim uzmanları hem de Bağımsız Dış Kurumlar tarafından belirli periyotlarda denetlenir. Tedarikçi Firmanın denetim yerlerinin teknik alt yapı ve kalite güvence sistemleri, Migros Ticaret A.Ş. Kalite Standartları’nı karşılamıyorsa, firmaya gerekli yönlendirmeler yapılarak,  iyileştirmeleri için belirli süre tanınır ve takip edilir.

Migros Ticaret A.Ş. mağazalarında satışa sunulan Özgün Marka, Ulusal, Uluslararası, mağaza için hizmet reyonları ve yöresel tüm markalı ürünler; tüketici sağlığının gözönünde bulundurulduğu risk değerlendirmesine göre analiz edilir. Düşük, orta ve yüksek risk dereceli olarak sınıflandırılan bu ürünler, yasal  gereklilikleri (Türk Gıda Kodeksi, Sağlık Bakanlığının yönetmelikleri vb.)  karşılayıp karşılamadıkları açısından kontrol edilir. Analiz sonucu, yasal gereklilikleri sağlamayan ürünler, reyonlardan geri çağrılır. 

2008  yılı itibariyle, Migros Ticaret A.Ş mağazalarında tüm tekstil ve hazır giyim ürünleri, periyodik olarak Migros Tekstil Ürünleri Kalite standartları çerçevesinde kontrolden geçilerek, satışa   sunulmaktadır.  M Man, M Kids, M Lady gibi özel markalı ürünlerinde ise Migros Güvencesi  logosu ile, tüketicilerin ürünleri güvenle kullanabileceği mesajı verilmektedir.

2009 yılı itibariyle, Migros Ticaret A.Ş mağazalarında tüm oyuncak ve kırtasiye ürünleri, periyodik olarak Migros Oyuncak ve Kırtasiye Ürünleri Kalite standartları çerçevesinde kontrolden geçilerek, satışa sunulmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş. tedarikçi firmalarının kalite uygulamaları ve sevkiyat performanslarını  belirli periyotlarda otomasyonel bir sistem üzerinde değerlendirir. Migros Ticaret A.Ş.  tüm değerlendirme sonuçlarını Tedarikçi firmaları ile b2b sistemi üzerinden paylaşır ve performans değerlendirme sonuçları Migros Ticaret A.Ş. Kalite Yönetim Sistemini karşılamıyorsa, firmaya gerekli yönlendirmeler yapılarak,  iyileştirmeleri için belirli süre tanınır ve takip edilir.

Özgün  Markalı Ürünler


Migros Ticaret A.Ş., sektöründe başarılı üretici firmalara Migros, Bütçem, M selection, M life vb. özgün markalı ürünler, ürettirmektedir. Bu ürünler üretilmeden önce Kalite Yönetim Departmanı tarafından üretim yerleri, Migros Kalite Standartlar’ına göre denetlenir, uygun olan Tedarikçi Firmalar ile çalışılır. Özgün markalı ürünlerin standartları, Migros Kalite Yönetim, Kategori departmanı ve Tedarikçi firma ile birlikte belirlenir ve yasal gerekliliklere(Türk Gıda Kodeksi, Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri vb.) uygun tasarlanan ambalaj görselleri hazırlanır. Akredite laboratuvarlarda ürün ambalajları , içindeki ürünün raf ömrünü belirlenmesi ve ambalajın gıdaya uygunluğunun kontrolü amaçlı analize gönderilir. Görsel çalışmasının sonlanması ile birlikte, Tedarikçi Firma ürünün yasal izinlerini alır. Ürünler, üretildiği ilk andan itibaren, hem Migros Kalite Kontrol laboratuvarlarında hem de akredite laboratuvarlarda Migros ürün standartlarına göre sürekli analiz edilir. Tedarikçi Firmaların üretim yerleri, hem Kalite Yönetim uzmanları hem de Bağımsız Dış Kurumlar tarafından belirli periyotlarda denetlenir. Tedarikçi Firmanın denetim yerlerinin teknik alt yapı ve kalite güvence sistemleri, Migros Ticaret A.Ş. Kalite Standartlarını karşılamıyorsa, firmaya gerekli yönlendirmeler yapılarak, iyileştirmeleri için belirli süre tanınır ve takip edilir.

Saklarken Güvenli

Mal Kabul Kalite Kontrol
Migros Ticaret A.Ş Kalite ve Gıda Güvenliği sisteminde uygulanan tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarına göre; Dağıtım Merkezleri ve mağazalara sevk edilen gıda ve gıda dışı ürünler, RF sisteminde tanımlanan kriterler(sıcaklık , raf ömrü , etiket kontrolu vb.) çerçevesinde “Mal Kabul Kalite Kontrol” işlemine tabi tutulur. Kalite Kontrol uzmanları tarafından, Migros Ticaret A.Ş. dağıtım Merkezlerinde bulunan laboratuvarlarda detaylı ürün kontrolleri gerçekleştirilir. Laboratuvarlar fiziksel, kimyasal ve organoleptik olarak ürün analizleri yapılacak şekilde dizayn edilmiş olup, metot validasyon çalışmaları kapsamında analiz sonuçlarının kalitesinin iyileştirilmesi ile laboratuvarların yeterlilikleri sürekli arttırılmaktadır. Mağaza mal kabul kalite kontrol işlemlerimiz de mal kabul konusunda eğitimli kalifiye personeller tarafından yürütülmektedir.

Depolama Koşulları
Migros Ticaret A.Ş. bünyesinde değişik formatlardaki mağazalarına hizmet veren dağıtım merkezlerinde Kalite Kontrol laboratuvarları bulunmaktadır. Bu merkezlerdeki laboratuvarlarda; ürünler Migros Ticaret A.Ş. standartlarına göre belirlenmiş kriterler çerçevesinde analiz edilir. Kalite Yönetim uzmanı tarafından ürünlere uygunluk onayı verilmezse, sistemsel olarak ürün red edilir ve  mal kabulu yapılamaz.

Bu merkezlerde belirlenmiş Migros Ticaret A.Ş. Raf Ömrü limitlerine göre, ürün en taze koşullarda, tedarikçi firmalardan temin edilir ve FİFO kurallarına uygun olarak mağazalara sevkiyatı yapılır. Depolama ve mağazaya sevkiyat sürecinde özellikle soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edilerek, gıda güvenliği her aşamada takip edilmektedir. Dağıtım merkezlerinde Depolama sıcaklıkları on-line sıcaklık izleme sistemleri ile takip edilmektedir.

Ayrıca Dağıtım merkezlerinin kalite ve gıda güvenliği uygulamaları ise, hem Kalite Yönetim uzmanları hem de Bağımsız Dış Kurumlar tarafından belirli periyotlarda denetlenmektedir.
Migros Ticaret A.Ş.’nin dağıtım merkezleri, mağazaları ve meyve sebze işleme ve paketleme Tesislerinin zararlı mücadele süreci;  ilaçlama, izleme ve raporlama adımları üzerinden  Pest  Kontrol  talimatına uygun olarak yürütülmektedir.

Migros Ticaret A.Ş. bünyesindeki Meyve Sebze işleme ve paketleme tesislerinde de, kalite ve gıda güvenliği ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini sağlamak  için oluşturduğu ISO 9001-2000 ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemini uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir.  Meyve sebze işleme ve paketleme tesislerimizde , ürünler kalite yönetim uzmanları gözetiminde, Migros Ticaret AŞ’nin kalite ve standartlarına uygun şekilde paketlenmektedir.

Sevkiyata hazır hale getirilen tüm ürünler, her türlü yasal ve Migros Ticaret A.Ş. ürün standartları doğrultusunda kontrol ve denetimleri yapılmış, soğutucu sistemle donatılmış özel lojistik araçlarıyla, on-line izleme sistemleri ile sıcaklıkları izlenerek mağaza ve dağıtım merkezlerimize gönderilmektedir.

Reyonlarımızda bulunan meyve sebze ürünlerimiz, bitki gelişim düzenleyicileri ve  zirai ilaç kalıntı analizleri açısından, Tarım Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan akredite özel laboratuvarlarda belirli periyotta kontrol edilmektedir.

İzmir ve Bursa Meyve Sebze işleme ve paketleme tesislerimizde, “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin“ yönetmeliğe göre uygunluğu onaylanmış, M Organik markası ile organik meyve sebzeler paketlenerek satışa sunulmaktadır.

Satarken Güvenli

Eğitimlerimiz
Hizmet kalitesinin arttırılması ve  Migros Ticaret A.Ş. Kalite Yönetim uygulamalarının sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla, ürün ile ilgili süreçleri mağaza,  dağıtım merkezleri, meyve sebze depoları, temizlik firmaları ve  nakliye firmalarının takip eden personele belirli periyotlarda eğitim verilmesi planlarak, Kalite Yönetim uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Migros Ticaret AŞ ‘ye  ürün veya hizmet tedarikçi firmalarına da bilinçlendirme amaçlı eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Personel Hijyeni
Periyodik olarak sağlık kontrolleri yaptırılan Personelin kişisel temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları “Çalışan Hijyen Talimatı’na” uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Mağaza Kullanım Alanları ve Ekipman Hijyeni
Mağazalarda kullanılan her türlü ekipman ve sarf malzemeleri, gıda ile temas edebilen madde ve malzemeler tebliğine uygundur. Mağaza ve Ekipman temizlik planları ve talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmekte ve kayıtları tutulmaktadır. Dış Kurum Denetimlerinde  el ve ekipmanlardan hijyen kontrolleri yapılarak, temizlik  ve dezenfeksiyon etkinlikleri takip edilmektedir.

İzlenebilirlik
Hizmet reyonlarında satılan ürünler,  satın alma aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarda izlenebilirlik etiketleri ile takip edilmektedir.

Sıcaklık Kontrolleri
Mal kabul ve ürün depolama ve sunum aşamalarında soğuk zincirin kırılmamasına büyük önem verilmektedir. Tüm soğuk depo, soğuk dolap ve reyonların periyodik olarak mağaza yetkilileri tarafından kontrol edilmektedir.

Son Kullanma Tarihi Kontrolleri
Mağazalarda satışa sunulan ürünlerin raf ve depolarda, düzenli olarak son kullanım tarihi kontrolleri yapılmaktadır.

Çapraz Bulaşma Önlemleri
Farklı reyonlarda farklı renkte bıçak ve temizlik bezleri kullanılarak, ürünler arası oluşabilecek çapraz bulaşmalar önlenmektedir. Bıçak ve temizlik bezlerinde renk kodlama sistemi vardır. Örneğin;  kasap reyonunda sarı, şarküteride kırmızı bıçak kullanılmakta, sınıflandırılmaktadır.
Hizmet reyonlarında ürün hazırlama aşamalarında eldiven kullanılmakta olup, belirli periyotlarda ve kullanım amacına göre  değiştirilmektedir.

Mağaza Denetimlerimiz
Migros Ticaret A.Ş. Kalite ve Gıda Güvenliği sisteminde uygulanan tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarına göre; otokontrol amacıyla Mağaza Yönetimi günlük ve haftalık periyotlarda sistemi HACCP kontrol izleme formu ile kontrol etmektedir.

Mağaza Kalite ve Gıda Güvenliği uygulamaları hem Kalite Yönetim uzmanları hem de Bağımsız Dış Kurumlar tarafından belirli periyotlarda denetlenmektedir. El terminalleri ile yapılan denetimlere ait raporlar ; merkezi veri tabanına aktarılarak kayıt altına alınmaktadır.

Denetim sonuçları, Migros Ticaret A.Ş. Kalite Standartlarını karşılamıyorsa, mağazaya gerekli yönlendirmeler yapılarak, iyileştirmeleri için belirli süre tanınır ve takip edilir.
ISO 9001:2008 ve ISO 22000-2005 Belgesi gereği, yılda en az bir kez, Migros Ticaret A.Ş. Kalite Denetçileri tarafından da iç denetim gerçekleştirilir.